Potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapiai

(Spauskite čia)

 

Upių baseinų rajonų valdymo planai

 

Vandens telkinių interaktyvus žemėlapis

 

Potvynių rizikos valdymas

 
 

Agentūros tyrimų laivai

Mokslinių tyrimų laivas katamaranas „Vėjūnas“        Ekspedicinis kateris „Marinis“  

Kviečiame visuomenę komentuoti potvynių rizikos valdymo plano projektą

Visuomenė kviečiama susipažinti su potvynių rizikos valdymo plano projektu, kurio parengimą koordinuoja Aplinkos apsaugos agentūra, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba ir Aplinkos ministerija, ir pareikšti savo pastabų bei pasiūlymų.

Deguonies kiekis Kuršių marių vandenyje birželio ir liepos mėnesiais

Kuršių mariose birželio – liepos mėnesiais ištirpusio deguonies koncentracija vandenyje vidutiniškai vyravo apie 7-8 mg/l, didžiausios koncentracijos buvo apie 10 mg/l, mažiausios – apie 3 mg/l.

 

Renginys "Kokioje aplinkoje mes gyvename?"

Birželio 5-ąją nuo 9 val. iki 15 val. Vilniuje Europos aikštėje (prie Vilniaus miesto savivaldybės) Aplinkos apsaugos agentūra, prisidėdama prie Pasaulinės aplinkos apsaugos dienos, organizuoja renginį „Kokioje aplinkoje mes gyvename“.

Jūrų strategijos pagrindų direktyvos įgyvendinimas

2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/56/EB, nustatančia Bendrijos veiksmus jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus (Jūrų strategijos pagrindų direktyva) (toliau – JSPD) reikalaujama, kad valstybės narės parengtų priemones, skirtas apsaugoti jūrų aplinką, neleisti blogėti jos būklei ir atkurti ją ten, kur įmanoma, tausiai naudojant jūrų išteklius, ir taip pasiekti ir (ar) išlaikyti gerą jūros aplinkos būklę iki 2020 m.