Potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapiai

 

Upių baseinų rajonų valdymo planai

 

Vandens telkinių interaktyvus žemėlapis

 

Potvynių rizikos valdymas

 
 

Parengta upių baseinų rajonų valdymo planų ir priemonių programų projektų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita

Informuojame, kad parengti Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų (UBR) valdymo planų ir priemonių programų 2016-2021 m. bei jų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitos projektai. Kviečiame susipažinti su minėtais dokumentais ir dalyvauti viešame susirinkime, skirtame supažindinimui su SPAV ataskaita. Susirinkimas įvyks 2015 m. birželio 23 d., 10 val. A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, 4 aukšto salėje

 

Kviečiame komentuoti ir teikti pasiūlymus atnaujintiems upių baseinų rajonų valdymo planų ir priemonių programų projektams

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos vandens įstatymo nuostatas, į kurias perkelti ir pagrindinio Europos Sąjungos vandens teisinio dokumento – 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus reikalavimai, Aplinkos apsaugos agentūra kartu su Lietuvos geologijos tarnyba parengė ir teikia visuomenei komentuoti Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų (toliau – UBR) valdymo planų ir priemonių programų projektus.

 

Studija "Artimų natūralioms morfologinių sąlygų bei ekologinių sąlygų atkūrimo ištiesintose upėse bei upeliuose galimybių studijos ir praktinių rekomendacijų minėtų sąlygų atkūrimo veikloms parengimas"

Pasinaudodami šia nuoroda, galite parsisiųsti studiją "Artimų natūralioms morfologinių sąlygų bei ekologinių sąlygų atkūrimo ištiesintose upėse bei upeliuose galimybių studijos ir praktinių rekomendacijų minėtų sąlygų atkūrimo veikloms parengimas" ir jos priedus.

Parengtas potvynių rizikos valdymo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitos projektas

Informuojame, kad jau parengti Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų potvynių rizikos valdymo plano ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitų projektai, kviečiame susipažinti, teikti pasiūlymus ir dalyvauti viešame susirinkime.

 

Kviečiame susipažinti su atnaujintu potvynių rizikos valdymo plano projektu

Visuomenė kviečiama susipažinti su atnaujintu potvynių rizikos valdymo plano projektu. Plano parengimą koordinuoja Aplinkos apsaugos agentūra, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba ir Aplinkos ministerija. Plane siūlomas priemones numatoma pradėti įgyvendinti 2016-2020 metais, priemonių įgyvendinimui planuojamas finansavimas iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų.