Interaktyvus upių, ežerų ir tvenkinių ekologinės būklės žemėlapis

 

Upių baseinų rajonų valdymo planai

 

Upių, ežerų ir tvenkinių kadastro žemėlapis

 

Potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapiai

 
 

PATIKSLINTAS ŽUVŲ NERŠTO IR MIGRACIJOS LAIKOTARPIS KAUNO HE TVENKINYJE

AB „Ignitis gamyba“ informavo Aplinkos apsaugos agentūrą, kad vadovaujantis Kauno hidroelektrinės tvenkinio naudojimo ir priežiūros taisyklėmis, vykdo vandens lygio svyravimų poveikio žuvų ir vandens paukščių populiacijoms Kauno hidroelektrinės tvenkinyje monitoringą, kurio metu nustatyta, kad faktinis žuvų nerštas prasidėjo 2020 m. kovo 18 d.

ATASKAITA APIE UŽTVANKAS, GALINČIAS SUKELTI NEIGIAMAS PASEKMES APLINKAI IR ŽMOGAUS SVEIKATAI

Ataskaita parengta įgyvendinant ŽUM ir AM įsakymą Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-375/3D-312 „Dėl vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“.

 

Dėl AGENTŪROS VYKDOMO VALSTYBINIO KURŠIŲ MARIŲ MONITORINGO

Pagal valstybinę aplinkos monitoringo programą Aplinkos apsaugos agentūra nuo vasario iki lapkričio kartą per mėnesį vykdo Kuršių marių tyrimus. Tiriami įvairūs biologiniai, fiziniai-cheminiai rodikliai ir pavojingos medžiagos. Monitoringo duomenys atspindi integruotą skirtingų taršos šaltinių poveikį, neišskiriant atskirų šaltinių indėlio.