Interaktyvus upių, ežerų ir tvenkinių ekologinės būklės žemėlapis

 

Upių baseinų rajonų valdymo planai

 

Upių, ežerų ir tvenkinių kadastro žemėlapis

 

Potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapiai

 
 

Dėl Agentūros vykdomo valstybinio Kuršių marių monitoringo

Pagal valstybinę aplinkos monitoringo programą Aplinkos apsaugos agentūra nuo vasario iki lapkričio kartą per mėnesį vykdo Kuršių marių tyrimus. Tiriami įvairūs biologiniai, fiziniai-cheminiai rodikliai ir pavojingos medžiagos. Monitoringo duomenys atspindi integruotą skirtingų taršos šaltinių poveikį, neišskiriant atskirų šaltinių indėlio.

 

DISKUSIJA APIE PRIEMONES MAŽINANČIAS ŽEMĖS ŪKIO POVEIKĮ APLINKAI

Birželio 6 d. vykusioje Žemės ūkio ministerijos organizuotoje diskusijoje dėl klimato kaitos švelninimo, darnaus vystymosi bei veiksmingo gamtos išteklių valdymo, Aplinkos apsaugos agentūra kartu su Aplinkos ministerija pristatė siūlymus dėl Lietuvos kaimo plėtros 2021 – 2027 m. programos priemonių nustatymo sekančiam finansavimo laikotarpiui, padėsiančių sumažinti žemės ūkio poveikį aplinkai ir atstatyti vandens telkinių būklę.