Potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapiai

(Spauskite čia)

 

Upių baseinų rajonų valdymo planai

 

Vandens telkinių interaktyvus žemėlapis

 

Potvynių rizikos valdymas

 
 

Agentūros tyrimų laivai

Mokslinių tyrimų laivas katamaranas „Vėjūnas“        Ekspedicinis kateris „Marinis“  

Renginys "Kokioje aplinkoje mes gyvename?"

Birželio 5-ąją nuo 9 val. iki 15 val. Vilniuje Europos aikštėje (prie Vilniaus miesto savivaldybės) Aplinkos apsaugos agentūra, prisidėdama prie Pasaulinės aplinkos apsaugos dienos, organizuoja renginį „Kokioje aplinkoje mes gyvename“.

Jūrų strategijos pagrindų direktyvos įgyvendinimas

2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/56/EB, nustatančia Bendrijos veiksmus jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus (Jūrų strategijos pagrindų direktyva) (toliau – JSPD) reikalaujama, kad valstybės narės parengtų priemones, skirtas apsaugoti jūrų aplinką, neleisti blogėti jos būklei ir atkurti ją ten, kur įmanoma, tausiai naudojant jūrų išteklius, ir taip pasiekti ir (ar) išlaikyti gerą jūros aplinkos būklę iki 2020 m.

Kviečiame visuomenę komentuoti vandensaugos problemų apžvalgas

Aplinkos apsaugos agentūra parengė vandensaugos problemų apžvalgas ir teikia jas visuomenei komentuoti. Informacija parengta atskirai kiekvienam Lietuvos upių baseinų rajonui (toliau – UBR) – Nemuno, Dauguvos, Lielupės ir Ventos. Apžvalgose pateikta informacija apie pagrindines UBR gamtines charakteristikas ir preliminarias žmogaus veiklos poveikio rūšis bei mastą.

Pradinių ir 5-8 klasių moksleiviai turi galimybę prisidėti prie vandens telkinių apsaugos didinimo

Aplinkos apsaugos agentūra skelbia konkursus pradinių ir 5-8 klasių moksleiviams vandens telkinių apsaugos tema. Pagrindinis konkurso tikslas – skatinti vaikų sąmoningumą aplinkos apsaugos problemų klausimais, o ypač vandens telkinių taršos mažinimo problema. Abiejų konkursų nugalėtojai, antrų bei trečių vietų laimėtojai bus apdovanoti prizais.