Potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapiai

 

Upių baseinų rajonų valdymo planai

 

Vandens telkinių interaktyvus žemėlapis

 

Potvynių rizikos valdymas

 
 

Informacija apie Kauno HE tvenkinyje žuvų neršto pradžią

Pagal Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro gautą informaciją, Kauno HE tvenkinyje yra prasidėjęs lydekų nerštas. Žuvų neršto pradžia nustatyta instituto ichtiologams - ekspertams vykdant vandens lygio svyravimų poveikio žuvų ir vandens paukščių populiacijoms Kauno HE tvenkinyje įvertinimą ir atliktus žuvų neršto stebėsenos tyrimus.

 

Parengta Jūrų strategijos pagrindų direktyvos įgyvendinimo priemonių programa

Kviečiame susipažinti su parengta Priemonių gerai jūros aplinkos būklei pasiekti programa ir prašome iki 2016-03-14 pateikti savo komentarus ir pasiūlymus raštu Aplinkos apsaugos agentūrai (Juozapavičiaus g.9, LT-09311 Vilnius) arba Aplinkos apsaugos agentūros Jūrinių tyrimų departamentui (Taikos pr. 26, LT-91222 Klaipėda), arba el. paštu: neringa.stoncaitiene@aaa.am.lt; jtd@aaa.am.lt

Ekspedicija į Baltijos jūrą

Rugsėjo 03 - 05 dienomis atlikta ekspedicija į Baltijos jūros cheminio ginklo rajoną vykdant projekto „Palaidoto cheminio ginklo poveikio monitoringas" (angl. „Towards the Monitoring of Dumped Munitions Threat") užduotis.

Atnaujinant upių baseinų rajonų valdymo planus laukiama ir visuomenės balso

Šiuo metu yra atnaujinamos upių baseinų rajonų (UBR) priemonių gerai vandens telkinių būklei pasiekti programos ir valdymo planai. Vandens telkinių būklė, ją neigiamai veikianti žmogaus veikla, priemonės vandensaugos tikslams siekti ir kiti aktualūs klausimai bus pristatyti per Dauguvos, Lielupės, Nemuno ir Ventos UBR koordinavimo tarybų posėdžius. Dalyvauti šiuose posėdžiuose ir pateikti savo pastabas bei pasiūlymus kviečiama ir visuomenė, ir suinteresuotos institucijos bei organizacijos.