Potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapiai

 

Upių baseinų rajonų valdymo planai

 

Upių, ežerų ir tvenkinių kadastro žemėlapis

 

Potvynių rizikos valdymas

 
 

Kvietimas dalyvauti žuvų įveisimo paslaugų viešojo pirkimo konkurse

Įgyvendinant Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius 2017 metų planą ir siekiant pagausinti žuvų išteklius Lietuvos Respublikos valstybiniuose vandens telkiniuose, Aplinkos apsaugos agentūra  numato pirkti žuvų įveisimo valstybiniuose vandens telkiniuose paslaugas. Planuojama, kad valstybiniai neišnuomoti vandens telkiniai bus papildomai įžuvinti 8 žuvų rūšių egzemplioriais -   į vandens telkinius ketinama išleisti apie 214 tūkst. lydekų, 73 tūkst. lynų, 56 tūkst. sterkų, 43 tūkst. šamų, 6 tūkst. baltųjų amūrų, 2 tūkst. margųjų plačiakakčių, 2 tūkst. vaivorykštinių upėtakių.
Informuojame, kad Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) paskelbtos viešojo pirkimo (atviro konkurso būdu)  sąlygos.  Interaktyvi pirkimo nuoroda - https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2017-955918.

Kviečiame visus potencialius žuvų įveisimo paslaugų teikėjus dalyvauti viešojo pirkimo konkurse.

Holistinis Baltijos jūros ekosistemos būklės vertinimas

Helsinkio komisija (toliau - HELCOM), 2014 - 2018 metais įgyvendindama projektą „Helsinkio komisijos antrasis holistinis Baltijos jūros ekosistemos būklės vertinimas" (toliau - HELCOM HOLAS II), parengė Holistinį Baltijos jūros ekosistemos būklės vertinimą.  

 

Dėl prekybos laukiniais gyvūnais

Primename, kad jau nuo 2009-09-01 Lietuvos Respublikos teritorijoje draudžiama prekiauti ir nelaisvėje laikyti tam tikrų rūšių laukinius gyvūnus (įskaitant, bet neapsiribojant liūtais ir afrikiniais drambliais). Teisės aktuose nurodytos išimtys, kuomet šie draudimai netaikomi. Asmenys, ketinantys prekiauti (viešai eksponuoti siekiant gauti pajamų) ar nelaisvėje laikyti draudžiamuosiuose sąrašuose nurodytų laukinių gyvūnų rūšių egzempliorius, privalo pateikti dokumentinius įrodymus, pagrindžiančius galimą išimčių taikymą ir gauti Aplinkos apsaugos agentūros leidimą šių veiklų vykdymui.