Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Informacija apie Kauno HE tvenkinyje žuvų neršto pradžią

 

Informacija apie Kauno HE tvenkinyje žuvų neršto pradžią

Pagal Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro gautą informaciją, Kauno HE tvenkinyje yra prasidėjęs lydekų nerštas. Žuvų neršto pradžia nustatyta instituto ichtiologams - ekspertams vykdant vandens lygio svyravimų poveikio žuvų ir vandens paukščių populiacijoms Kauno HE tvenkinyje įvertinimą ir atliktus žuvų neršto stebėsenos tyrimus.

 

Siekiant išvengti neigiamo poveikio žuvų nerštui ir užtikrinti tinkamas vandens lygio svyravimo sąlygas Kauno HE tvenkinyje žuvų neršto metu Kauno hidroelektrinę eksploatuojanti įmonė turi laikytis žuvų apsaugos reikalavimų, nustatytų Kauno hidroelektrinės tvenkinio naudojimo ir priežiūros taisyklėse, patvirtintose Aplinkos apsaugos agentūros 2016 m. liepos 29 d. direktoriaus įsakymu Nr. 215 „Dėl Kauno hidroelektrinės tvenkinio naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“.