Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Vandens valdymas upių baseinų rajonų principu > Vandensaugos tikslai

 

Vandensaugos tikslai

 

Neris

 

 

Siekiant pagerinti vandens telkinių būklę ir/arba neleisti jai prastėti Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos UBR valdymo planuose ir priemonių programose vandens telkiniams yra nustatomi vandensaugos tikslai ir priemonės jiems siekti.


Bendras vandensaugos tikslas yra pasiekti „gerą“ paviršinio ar požeminio vandens telkinių būklę iki 2021 m. „Gera“ vandens būklė reiškia artimą natūraliai, žmogaus veiklos nepaveiktai, būklę.

Vis dėlto, kadangi vandensaugos tikslų turi būti siekiama suderinant tiek aplinkosauginius, tiek ir ekonominius aspektus bei visuomenės poreikius, numatyta ir galimybių išimtims:

 

  • Viena jų – galimybė „geros“ būklės pasiekimo terminą pratęsti (ilgiausiai iki 2027 m.), kai jos laiku pasiekti neleidžia techninės galimybės, neproporcingai dideli kaštai ar gamtinės sąlygos;

 

  • Kita galima išimtis – galimybė siekti ne tokių griežtų tikslų dėl užterštumo masto, gamtinių sąlygų, neproporcingai didelių sąnaudų kitomis aplinkosauginiu požiūriu pranašesnėmis priemonėmis visuomenė negali gauti naudos, kurią atneša vandens telkinio nepageidaujamą būklę nulemianti žmogaus veikla.


Jeigu vandensaugos tikslus pasiekti trukdo telkinyje žmogaus atlikti fiziniai-morfologiniai pakitimai, vandens telkinį galima priskirti prie labai pakeistų. Pastariesiems keliami žemesni tikslai – pasiekti „gerą“ cheminę būklę ir „gerą“ ekologinį potencialą. Pažymėtina, kad labai pakeisti telkiniai išskiriami tik tuo atveju, jei:

 

  • pageidaujamų tikslų, kuriuos padeda pasiekti vandens telkinio pakeistos charakteristikos, dėl techninių galimybių ar per didelių sąnaudų negalima pasiekti kitomis priemonėmis, kurios aplinkos apsaugos atžvilgiu būtų pranašesnės;

 

  • telkinio hidromorfologinių charakteristikų pakeitimas, kuris būtų būtinas norint pasiekti gerą vandens būklę, turėtų reikšmingą neigiamą poveikį navigacijai, elektros gamybai, geriamo vandens tiekimui, apsaugai nuo potvynių, žemės sausinimui ir kitoms svarbioms subalansuotoms žmogaus veiklos rūšims.


Nustatant vandensaugos tikslus itin svarbus visuomenės vaidmuo, jos vertybės, nuostatos. Vandensaugos tikslai derinami su įvairių sektorių – aplinkos apsaugos, sveikatos apsaugos, žemės ūkio, pramonės, rekreacijos ir kt. – institucijomis bei įvairiomis interesų grupėmis.