Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Vandens valdymas upių baseinų rajonų principu > UBR valdymo planai (apibendrinimas)

 

UBR valdymo planai (apibendrinimas)

UBR valdymo planai

 

Trumpai apie Bendrąją vandens politikos direktyvą (BVPD). 2000 m. Europos Sąjunga, priimdama BVPD, žengė esminį žingsnį. Direktyvoje pristatomas naujas teisinis vandens valdymo ir apsaugos metodas, pagrįstas ne nacionalinėmis ar politinėmis ribomis, bet natūraliais geografiniais ir hidrologiniais dariniais – upių baseinais.

Bendroji vandens politikos direktyva skirta išsaugoti ir gerinti kokybę:

  • Paviršinio vandens telkiniuose (upės, ežerai, tvenkiniai);
  • Požeminio vandens telkiniuose;
  • Tarpiniuose vandenyse – Kuršių marios; 
  • Pakrantės vandenyse – Baltijos jūros smėlėta ir akmenuota pakrantė.


Primename, kad valdymo patogumui Lietuvoje išskirti 4 upių baseinų rajonai (UBR), sudaryti iš vieno ar kelių upių baseinų: Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos.

Kas tai upių baseinų rajono valdymo planas?
UBR valdymo planas – tai dokumentas, skirtas apsaugoti ir pagerinti vandens aplinką. Jame pateikta upių baseinų rajonų charakteristika, informacija apie vandens telkinių būklę, išskirti rizikos vandens telkiniai, apžvelgtas įvairių žmogaus veiklų poveikis ir pasiūlytos priemonės, esamoms problemoms spręsti.

Kam skirti valdymo planai?
UBR valdymo planai skirti visuomenei, valstybės ir savivaldybių institucijoms, Europos Komisijai, bei įvairioms Lietuvos interesų grupėms.

Kuriam laikotarpiui rengiami valdymo planai?
Bendroji vandens politikos direktyva numato, kad iki 2015 m. turi būti pasiekta visų vandens telkinių gera būklė. Tačiau tikslų pasiekimą galima atidėti dėl techninių, finansinių galimybių ir gamtinių sąlygų. UBR valdymo planai bus įgyvendinami 2010-2015 m. laikotarpiu. 2015 ir 2021 m. jie bus atnaujinti.

Kada pradėti rengti UBR valdymo planai?
Nemuno UBR valdymo planas pradėtas ruošti 2008 m. birželio mėn. Apie rengiamą planą visuomenė ir įvairios institucijos buvo informuotos nuo projekto pradžios.

Dėl užsitęsusių paslaugų pirkimo procedūrų tik 2008 m. gruodį buvo pasirašytos sutartys su paslaugų teikėjais dėl Lielupės, Ventos ir Dauguvos UBR valdymo planų ir priemonių programų parengimo.

 

Kokioje rengimo stadijoje yra dabar UBR valdymo planai?
Nemuno UBR valdymo planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1098.

Paspaudę žemiau pateiktą nuorodą galite susipažinti su Nemuno UBR valdymo planu:

 

Lielupės UBR valdymo planas ir priemonių programa buvo patvirtinti 2010 m. lapkričio 17 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1618.
Ventos UBR valdymo planas ir priemonių programa buvo patvirtinti 2010 m. lapkričio 17 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1617.
Dauguvos UBR valdymo planas ir priemonių programa buvo patvirtinti 2010 m. lapkričio 17 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1616.


Paspaudę žemiau pateiktas nuorodas galite susipažinti su pilnais Lielupės, Ventos ir Dauguvos UBR valdymo planais:

 

Šiuo metu yra parengtos Lielupės ir Dauguvos UBR valdymo planų santraukos, kuriose labai glaustai ir suprantamai pateikiama apibendrinta informacija. Šios santraukos skirtos plačiajai visuomenei, todėl kviečiame skirti tam keletą minučių: