Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Valstybinis Baltijos jūros, tarpinių vandenų, upių, ežerų, tvenkinių monitoringas

 

Valstybinis Baltijos jūros, tarpinių vandenų, upių, ežerų, tvenkinių monitoringas

 

Vandenų būklės vertinimo skyrius

Valstybinis upių, ežerų ir tvenkinių monitoringas

 

Vandenų būklės vertinimo skyrius

Upių monitoringo rezultatai

 

Ežerų ir tvenkinių monitoringo rezultatai

 

2017-11-08

Upių, ežerų ir tvenkinių vandens kokybės žemėlapiai

 

Vandenų būklės vertinimo skyrius

Ichtiofaunos tyrimai

 

Vandenų būklės vertinimo skyrius

Makrofitų tyrimai