Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Potvynių rizikos valdymas > Preliminaraus potvynių rizikos vertinimo atnaujinimas 2011-2018 m.

 

Preliminaraus potvynių rizikos vertinimo atnaujinimas 2011-2018 m.

Aplinkos apsaugos agentūra atnaujino preliminarų potvynių rizikos vertinimą 2011-2018 m. laikotarpiui, vadovaujantis 2007 m. ES priimta Potvynių direktyva, kurios tikslas - mažinti neigiamas potvynių pasekmes žmonių sveikatai, aplinkai, kultūros paveldui ir ekonominei veiklai.

 

Įgyvendinant ES ir nacionalinės teisėje įtvirtintus reikalavimus, 2011 m. buvo parengtas ir patvirtintas Pirmasis preliminarus potvynių rizikos vertinimas. Vertinime išanalizuoti praeityje įvykę stichiniai, katastrofiniai ir kiti didelio mąsto potvyniai, apžvelgta klimato kaitos įtaka potvyniams, įvertinta tikimybė ateityje kilti panašiems reiškiniams. Remiantis šiais duomenimis buvo parengti ir 2014 m. patvirtinti detalūs potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapiai, o 2017 m. - numatytos priemonės neigiamam potvynių poveikiui mažinti.


Pirmasis preliminarus potvynių rizikos vertinimas buvo peržiūrėtas ir atnaujintas pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos, savivaldybių, Susisiekimo ministerijos, Energetikos ministerijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ir kitų institucijų pateiktais duomenimis bei studijomis susijusiomis su klimato kaitos poveikiu.


Susipažinti su atnaujintu preliminaraus potvynių rizikos vertinimo projektu galima čia.


Visuomenė komentarus, pastabas ir pasiūlymus gali teikti iki 2020 m. gegužės 18 d.