Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Ekspedicija į Baltijos jūrą > Parengta upių baseinų rajonų valdymo planų ir priemonių programų projektų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita

 

Parengta upių baseinų rajonų valdymo planų ir priemonių programų projektų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita

Informuojame, kad parengti Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų (UBR) valdymo planų ir priemonių programų 2016-2021 m. bei jų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitos projektai. Kviečiame susipažinti su minėtais dokumentais ir dalyvauti viešame susirinkime, skirtame supažindinimui su SPAV ataskaita. Susirinkimas įvyks 2015 m. birželio 23 d., 10 val. A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, 4 aukšto salėje

 

Pagrindinis UBR valdymo planų ir priemonių programų  tikslas – nustatyti vandensaugos tikslus ir priemones jiems siekti. Dokumentai bus tvirtinami 2015 m. gale ir jais bus vadovaujamasi gerinant šalies vandens telkinių būklę 2016-2021 m.

 

UBR valdymo planų ir priemonių programų rengimo organizatorius – Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 706 62 008, faks. (8) 706 62 000, el. p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt), SPAV konsultantas – Aplinkos apsaugos politikos centras (A. Juozapavičiaus g. 6/2 (D), LT-09310 Vilnius, tel. (8 5) 272 71 52, faks. (8 5) 272 89 61, el. p. aapc@aapc.lt, http://aapc.lt).

 

Su SPAV ataskaita ir UBR valdymo planų ir priemonių programų projektais galima susipažinti UBR valdymo planų ir priemonių programų rengimo organizatoriaus arba SPAV konsultanto būstinėse arba internete:

 

SPAV ATASKAITOS PROJEKTAS

UBR VALDYMO PLANŲ IR  IR PRIEMONIŲ PROGRAMŲ PROJEKTAI

 

Pasiūlymus ir komentarus dėl SPAV ataskaitos projekto galima teikti UBR valdymo planų ir priemonių programų rengimo organizatoriui ir SPAV konsultantui (raštu, aukščiau nurodytais adresais) iki viešo susirinkimo ir jo metu. Apie dalyvavimą susirinkime prašome informuoti el. p. gediminas.dudenas@aaa.am.lt.