Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Upių, ežerų ir tvenkinių kadastras

 

Upių, ežerų ir tvenkinių kadastras

Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastro dokumentai

 

 

Atlyginimas už LR upių, ežerų ir tvenkinių kadastro duomenis mokamas mokamuoju pavedimu banke į Kadastro tvarkymo įstaigos banko sąskaitą LT804010042400050251 (AB DNB bankas, banko kodas 40100), pagal Aplinkos ministro įsakymu nustatytus įkainius

                                                      

Informacija apie valstybinės reikšmės paviršinius vidaus vandens telkinius

 

Lietuvos hidrografinis tinklas

Visa Lietuvos teritorija yra Baltijos jūros baseine. Šalies hidrografinį tinklą sudaro įvairūs vandentakiai (upės, upeliai ir upokšniai, kanalai ir grioviai), ežerai ir tvenkiniai, kiti vandens telkiniai.

 

Paviršinių vandesn telkinių pasiskirstymas

 

Iš viso Lietuvoje yra priskaičiuojama apie 22,2 tūkstančių upių ir upelių, kurių bendras vagų ilgis - apie 76,8 tūkstančių km. Hidrografinio tinklo tankumas Lietuvoje sudaro 1,18 km/km2. Vandentakių klasifikatoriaus duomenimis Lietuvos teritorija teka 5463 upės, upeliai ir kanalai virš 3 km ilgio bei trumpi aplinkosauginiu požiūriu svarbūs vandentakiai.

Lietuvoje yra apie 2850 ežerų, kurių plotas 0,5 ha ir didesnis. Visų ežerų plotas siekia per 914 km2, tai užima apie 1,5 % viso Lietuvos teritorijos ploto.

2001 m. sudaryto klasifikatoriaus duomenimis Lietuvoje yra 1159 tvenkiniai, kurių plotas 0,5 ha ir didesnis. Jų paviršiaus plotas siekia 240 km2.

 

Paviršinių vandens telkinių plotų diagrama

 

 

Skirtingo gylio (m) ežerų skaičius (įskaičiuoti tik batimetriškai ištirti ežerai):

Vidutinis gylis < 3 m 3 – 15 m > 15 m
Ežerų skaičius 285 432 5Skirtingo paviršiaus ploto (km2) ežerų skaičius (įskaičiuoti tik batimetriškai ištirti ežerai):

Paviršiaus plotas, km2 Ežerų skaičius
< 0,5
420
0,5 – 1 145
1 – 10 141
10 – 100 16