Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Informacija ūkio subjektams apie ataskaitų teikimą > Nuotekų dumblo kokybės apskaitos ataskaitos

 

Nuotekų dumblo kokybės apskaitos ataskaitos

Dumblo tiekėjai, perduodantys dumblą naudoti tręšimui žemės ūkyje, praėjusių kalendorinių metų nuotekų dumblo kokybės apskaitos duomenis ne vėliau kaip iki einamųjų metų vasario 1 d. privalo pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai per informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS „AIVIKS“).

 

Nuotekų dumblo kokybės apskaitos žurnalo duomenys teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyviniu dokumentu LAND 20-2001 „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui reikalavimai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 349 „Dėl normatyvinio dokumento LAND 20-2001 „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui reikalavimai“ patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-08-01).

 

Prisijungimas prie  IS „AIVIKS“ duomenų teikimo sistemos (paraiškos teikimas)

Prisijungimas prie IS „AIVIKS“ duomenų teikimo sistemos patvirtintiems naudotojams

 

Kilus problemų dėl prisijungimo prie IS „AIVIKS“, ar turint klausimų dėl paraiškų teikimo, kreiptis elektroniniu paštu pagalba@aaa.am.lt


Nuotekų dumblo apskaitos žurnalas ir jo užpildymo tvarka

Nuotekų dumblo apskaitos žurnalo pildymo IS „AIVIKS“ instrukcija