Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Žemėlapiai > Žemėlapiai sudaryti 2010 metais

 

Žemėlapiai sudaryti 2010 metais

Pateikiami žemėlapiai įvairiomis temomis: paviršinių ir požeminių vandens telkinių monitoringas, informacija UBR valdymo tema. Šie žemėlapiai buvo sudaryti 2010 metais.

Paviršinių vandenų monitoringas pasienyje su Latvija

 

Paviršinių vandenų monitoringas pasienyje su Latvija

Turinys: paviršinių vandenų monitoringas pasienyje su Latvija (anglų kalba)

 

Data: 2010 gegužė

 

Kontaktai: a.pumputyte@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 3509x2481, 3.5 MB, png

 

 

 

Paviršinių vandenų monitoringas pasienyje su Rusija

 

Paviršinių vandenų monitoringas pasienyje su Rusija

Turinys: paviršinių vandenų monitoringas pasienyje su Rusija (rusų kalba)

 

Data: 2010 gegužė

 

Kontaktai: a.pumputyte@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 3509x2481, 1.9 MB, png

 

 

 

Paviršinių vandenų monitoringas pasienyje su Baltarusija

 

Paviršinių vandenų monitoringas pasienyje su Baltarusija

Turinys: paviršinių vandenų monitoringas pasienyje su Baltarusija (rusų kalba)

 

Data: 2010 gegužė

 

Kontaktai: a.pumputyte@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 2481x3509, 3.1 MB, png

 

 

 

Nemuno UBR upių baseinai ir pabaseiniai

 

Nemuno UBR upių baseinai ir pabaseiniai

Turinys: Nemuno UBR upių baseinai ir pabaseiniai. Aiškiai pateikiamos baseinų ir pabaseinių ribos

 

Data: 2010 gegužė

 

Kontaktai: m.pankauskas@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 3306x2338, 826 KB, png

 

 

 

Nemuno UBR upių tipai

 

Nemuno UBR upių tipai

Turinys: Nemuno UBR upių tipai. Visos upės skirtomos į šiuos tipus: 1, 2, 3, 4 ir 5.

 

Data: 2010 gegužė

 

Kontaktai: m.pankauskas@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 3306x2338, 776 KB, png

 

 

 

Nemuno UBR ežerų tipai

 

Nemuno UBR ežerų tipai

Turinys: Nemuno UBR ežerų tipai. Visi ežerai skirtomi į šiuos tipus: 1, 2 ir 3.

 

Data: 2010 gegužė

 

Kontaktai: m.pankauskas@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 3306x2338, 645 KB, png

 

 

 

Nemuno UBR priekrantės ir tarpinių vandenų tipai

 

Nemuno UBR priekrantės ir tarpinių vandenų tipai

Turinys: Nemuno UBR priekrantės ir tarpinių vandenų tipai ____________ ____________

 

Data: 2010 gegužė

 

Kontaktai: m.pankauskas@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 1654x2338, 331 KB, png

 

 

 

Labai pakeistas vandens telkinys - Klaipėdos sąsiauris

 

Labai pakeistas vandens telkinys - Klaipėdos sąsiauris

Turinys: labai pakeistas vandens telkinys - Klaipėdos sąsiauris ____________ ____________

 

Data: 2010 gegužė

 

Kontaktai: m.pankauskas@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 1654x2338, 172 KB, png

 

 

 

Nemuno UBR labai pakeisti ir dirbtiniai vandens telkiniai

 

Nemuno UBR labai pakeisti ir dirbtiniai vandens tekiniai

Turinys: Nemuno UBR labai pakeisti ir dirbtiniai vandens telkiniai ____________

 

Data: 2010 gegužė

 

Kontaktai: m.pankauskas@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 3306x2338, 767 KB, png

 

 

 

Nemuno UBR požeminio vandens baseinai

 

Nemuno UBR požeminio vandens baseinai

Turinys: Nemuno UBR požeminio vandens baseinai _______________________

 

Data: 2010 gegužė

 

Kontaktai: m.pankauskas@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 3306x2338, 885 KB, png

 

 

 

Rizikos grupei dėl vandens kokybės problemų priskiriamos Nemuno UBR upės

 

Rizikos grupei dėl vandens kokybės problemų priskiriamos Nemuno UBR upės

Turinys: rizikos grupei dėl vandens kokybės problemų priskiriamos Nemuno UBR upės

 

Data: 2010 gegužė

 

Kontaktai: m.pankauskas@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 3306x2338, 770 KB, png

 

 

 

Rizikos grupei dėl ištiesinimo ir hidroelektrinių poveikio priskiriamos Nemuno UBR upės

 

rizikos grupei dėl ištiesinimo ir hidroelektrinių poveikio priskiriamos Nemuno UBR upės

Turinys: rizikos grupei dėl ištiesinimo ir hidroelektrinių poveikio priskiriamos Nemuno UBR upės

 

Data: 2010 gegužė

 

Kontaktai: m.pankauskas@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 3306x2338, 836 KB, png

 

 

 

Rizikos grupei dėl vandens kokybės, ištiesinimo ir hidroelektrinių poveikio priskiriamos Nemuno UBR upės

 

Rizikos grupei dėl vandens kokybės, ištiesinimo ir hidroelektrinių poveikio priskiriamos Nemuno UBR upės

Turinys: rizikos grupei dėl vandens kokybės, ištiesinimo ir hidroelektrinių poveikio priskiriamos Nemuno UBR upės

 

Data: 2010 gegužė

 

Kontaktai: m.pankauskas@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 3306x2338, 787 KB, png

 

 

 

Rizikos grupei priskiriami Nemuno UBR ežerų ir tvenkinių vandens telkiniai

 

Rizikos grupei priskiriami Nemuno UBR ežerų ir tvenkinių vandens telkiniai

Turinys: rizikos grupei priskiriami Nemuno UBR ežerų ir tvenkinių vandens telkiniai

 

Data: 2010 gegužė

 

Kontaktai: m.pankauskas@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 3306x2338, 745 KB, png

 

 

 

Vidutinė nitratų koncentracija Nemuno UBR gruntiniame vandenyje

 

Vidutinė nitratų koncentracija Nemuno UBR gruntiniame vandenyje

Turinys: vidutinė nitratų koncentracija Nemuno UBR gruntiniame vandenyje

 

Data: 2010 gegužė

 

Kontaktai: m.pankauskas@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 3306x2338, 1,6 MB, png

 

 

 

Vidutinė fosfatų koncentracija Nemuno UBR gruntiniame vandenyje

 

Vidutinė fosfatų koncentracija Nemuno UBR gruntiniame vandenyje

Turinys: vidutinė fosfatų koncentracija Nemuno UBR gruntiniame vandenyje

 

Data: 2010 gegužė

 

Kontaktai: m.pankauskas@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 3306x2338, 1,6 MB, png

 

 

 

Vidutinė amonio koncentracija Nemuno UBR gruntiniame vandenyje

 

Vidutinė amonio koncentracija Nemuno UBR gruntiniame vandenyje

Turinys: vidutinė amonio koncentracija Nemuno UBR gruntiniame vandenyje

 

Data: 2010 gegužė

 

Kontaktai: m.pankauskas@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 3306x2338, 1,6 MB, png

 

 

 

Vidutinė gruntinio vandens technogeninė apkrova Nemuno UBR

 

Vidutinė gruntinio vandens technogeninė apkrova Nemuno UBR

Turinys: vidutinė gruntinio vandens technogeninė apkrova Nemuno UBR _______________________

 

Data: 2010 gegužė

 

Kontaktai: m.pankauskas@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 3306x2338, 1,5 MB, png

 

 

 

Nemuno UBR gruntinio vandens lygis

 

Nemuno UBR gruntinio vandens lygis

Turinys: Nemuno UBR gruntinio vandens lygis _________________ ____________

 

Data: 2010 gegužė

 

Kontaktai: m.pankauskas@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 3306x2338, 1,1 MB, png

 

 

 

Nitratų koncentracija Nemuno UBR gruntiniame vandenyje

 

Nitratų koncentracija Nemuno UBR gruntiniame vandenyje

Turinys: nitratų koncentracija Nemuno UBR gruntiniame vandenyje ___________

 

Data: 2010 gegužė

 

Kontaktai: m.pankauskas@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 3306x2338, 1,3 MB, png

 

 

 

Amonio koncentracija Nemuno UBR gruntiniame vandenyje

 

Amonio koncentracija Nemuno UBR gruntiniame vandenyje

Turinys: amonio koncentracija Nemuno UBR gruntiniame vandenyje ___________

 

Data: 2010 gegužė

 

Kontaktai: m.pankauskas@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 3306x2338, 1,4 MB, png

 

 

 

Modelinio prognozinio poveikio (2015 m.) sausumos ekosistemoms žemėlapis

 

Modelinio prognozinio poveikio (2015 m.) sausumos ekosistemoms žemėlapis

Turinys: modelinio prognozinio poveikio (2015 m.) sausumos ekosistemoms žemėlapis

 

Data: 2010 gegužė

 

Kontaktai: m.pankauskas@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 3306x2338, 818 KB, png

 

 

 

Nemuno UBR saugomos, Natura 2000 teritorijos ir vandenviečių sanitarinės apsaugos zonos

 

Nemuno UBR saugomos, Natura 2000 teritorijos ir vandenviečių sanitarinės apsaugos zonos

Turinys: Nemuno UBR saugomos, Natura 2000 teritorijos ir vandenviečių sanitarinės apsaugos zonos

 

Data: 2010 gegužė

 

Kontaktai: m.pankauskas@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 3306x2338, 1,1 MB, png

 

 

 

Nemuno UBR vandenviečių sanitarinės apsaugos zonos

 

Nemuno UBR vandenviečių sanitarinės apsaugos zonos

Turinys: Nemuno UBR vandenviečių sanitarinės apsaugos zonos _______________

 

Data: 2010 gegužė

 

Kontaktai: m.pankauskas@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 3306x2338, 829 KB, png

 

 

 

Nemuno UBR paplūdimiai ir maudyklos

 

Nemuno UBR paplūdimiai ir maudyklos

Turinys: Nemuno UBR paplūdimiai ir maudyklos _______________ ____________

 

Data: 2010 gegužė

 

Kontaktai: m.pankauskas@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 3306x2338, 815 KB, png

 

 

 

Monitoringo vietų tinklas Nemuno UBR upėse. Etaloninių sąlygų ir žemės ūkio poveikio monitoringo vietos

 

Monitoringo vietų tinklas Nemuno UBR upėse. Etaloninių sąlygų ir žemės ūkio poveikio monitoringo vietos

Turinys: monitoringo vietų tinklas Nemuno UBR upėse. Etaloninių sąlygų ir žemės ūkio poveikio monitoringo vietos

 

Data: 2010 gegužė

 

Kontaktai: m.pankauskas@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 3306x2338, 759 KB, png

 

 

 

Monitoringo vietų tinklas Nemuno UBR upėse

 

Monitoringo vietų tinklas Nemuno UBR upėse

Turinys: monitoringo vietų tinklas Nemuno UBR upėse ____________ __________

 

Data: 2010 gegužė

 

Kontaktai: m.pankauskas@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 3306x2338, 912 KB, png

 

 

 

Monitoringo vietų tinklas Nemuno UBR ežeruose ir tvenkiniuose

 

Monitoringo vietų tinklas Nemuno UBR ežeruose ir tvenkiniuose

Turinys: monitoringo vietų tinklas Nemuno UBR ežeruose ir tvenkiniuose __________

 

Data: 2010 gegužė

 

Kontaktai: m.pankauskas@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 3306x2338, 807 KB, png

 

 

 

Monitoringo vietų tinklas Nemuno UBR ežeruose

 

Monitoringo vietų tinklas Nemuno UBR ežeruose

Turinys: monitoringo vietų tinklas Nemuno UBR ežeruose _________ __________

 

Data: 2010 gegužė

 

Kontaktai: m.pankauskas@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 3306x2338, 780 KB, png

 

 

 

Monitoringo vietų tinklas Nemuno UBR tvenkiniuose

 

Monitoringo vietų tinklas Nemuno UBR tvenkiniuose

Turinys: monitoringo vietų tinklas Nemuno UBR tvenkiniuose ______ __________

 

Data: 2010 gegužė

 

Kontaktai: m.pankauskas@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 3306x2338, 698 KB, png

 

 

 

Monitoringo vietų tinklas Nemuno UBR ežeruose ir tvenkiniuose

 

Monitoringo vietų tinklas Nemuno UBR ežeruose ir tvenkiniuose

Turinys: monitoringo vietų tinklas Nemuno UBR ežeruose ir tvenkiniuose _________ 

 

Data: 2010 gegužė

 

Kontaktai: m.pankauskas@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 3306x2338, 676 KB, png

 

 

 

Nemuno UBR priekrantės ir tarpinių vandenų monitoringo vietų tinklas

 

Nemuno UBR priekrantės ir tarpinių vandenų monitoringo vietų tinklas

Turinys: Nemuno UBR priekrantės ir tarpinių vandenų monitoringo vietų tinklas ____________ _______

 

Data: 2010 gegužė

 

Kontaktai: m.pankauskas@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 1654x2338, 340 KB, png

 

 

 

Nemuno UBR paviršinių vandens telkinių ekologinė būklė ir ekologinis potencialas

 

Nemuno UBR paviršinių vandens telkinių ekologinė būklė ir ekologinis potencialas

Turinys: Nemuno UBR paviršinių vandens telkinių ekologinė būklė ir ekologinis potencialas

 

Data: 2010 gegužė

 

Kontaktai: m.pankauskas@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 3306x2338, 814 KB, png

 

 

 

Nemuno UBR pavišinių vandens telkinių ekologinės būklės ir ekologinio potencialo įvertinimo pasikliovimo lygis

 

Nemuno UBR pavišinių vandens telkinių ekologinės būklės ir ekologinio potencialo įvertinimo pasikliovimo lygis

Turinys: Nemuno UBR pavišinių vandens telkinių ekologinės būklės ir ekologinio potencialo įvertinimo pasikliovimo lygis

 

Data: 2010 gegužė

 

Kontaktai: m.pankauskas@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 3306x2338, 778 KB, png

 

 

 

Cheminė Nemuno UBR paviršinių vandens telkinių būklė

 

Cheminė Nemuno UBR paviršinių vandens telkinių būklė

Turinys: cheminė Nemuno UBR paviršinių vandens telkinių būklė ______ __________

 

Data: 2010 gegužė

 

Kontaktai: m.pankauskas@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 3306x2338, 741 KB, png

 

 

 

Bendra Nemuno UBR paviršinių vandens telkinių būklė ir potencialas

 

Bendra Nemuno UBR paviršinių vandens telkinių būklė ir potencialas

Turinys: bendra Nemuno UBR paviršinių vandens telkinių būklė ir potencialas _____

 

Data: 2010 gegužė

 

Kontaktai: m.pankauskas@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 3306x2338, 752 KB, png

 

 

 

Nemuno UBR priekrantės ir tarpinių vandenų ekologinė būklė ir potencialas

 

Nemuno UBR priekrantės ir tarpinių vandenų ekologinė būklė ir potencialas

Turinys: Nemuno UBR priekrantės ir tarpinių vandenų ekologinė būklė ir potencialas __________ __________

 

Data: 2010 gegužė

 

Kontaktai: m.pankauskas@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 1654x2338, 332 KB, png

 

 

 

Nemuno UBR priekrantės ir tarpinių vandenų ekologinės būklės ir potencialo įvertinimo pasikliovimo lygis

 

Nemuno UBR priekrantės ir tarpinių vandenų ekologinės būklės ir potencialo įvertinimo pasikliovimo lygis

Turinys: Nemuno UBR priekrantės ir tarpinių vandenų ekologinės būklės ir potencialo įvertinimo pasikliovimo lygis

Data: 2010 gegužė

 

Kontaktai: m.pankauskas@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 1654x2338, 324 KB, png

 

 

 

Priekrantės ir tarpinių vandenų (be teritorinės jūros) cheminė būklė

 

Priekrantės ir tarpinių vandenų (be teritorinės jūros) cheminė būklė

Turinys: priekrantės ir tarpinių vandenų (be teritorinės jūros) cheminė būklė ____________ __________

 

Data: 2010 gegužė

 

Kontaktai: m.pankauskas@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 1654x2338, 336 KB, png

 

 

 

Gruntinio vandens monitoringo tinklo pasiskirstymas Nemuno UBR upių baseinuose ir pabaseiniuose

 

Gruntinio vandens monitoringo tinklo pasiskirstymas Nemuno UBR upių baseinuose ir pabaseiniuose

Turinys: gruntinio vandens monitoringo tinklo pasiskirstymas Nemuno UBR upių baseinuose ir pabaseiniuose

 

Data: 2010 gegužė

 

Kontaktai: m.pankauskas@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 3306x2338, 1 MB, png

 

 

 

Spūdinių vandeningų sluoksnių monitoringo tinklas Nemuno UBR

 

Spūdinių vandeningų sluoksnių monitoringo tinklas Nemuno UBR

Turinys: spūdinių vandeningų sluoksnių monitoringo tinklas Nemuno UBR _________

 

Data: 2010 gegužė

 

Kontaktai: m.pankauskas@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 3306x2338, 1,1 MB, png

 

 

 

Nemuno UBR požeminio vandens baseinų ir telkinių kiekybinė būklė

 

Nemuno UBR požeminio vandens baseinų ir telkinių kiekybinė būklė

Turinys: Nemuno UBR požeminio vandens baseinų ir telkinių kiekybinė būklė ______

 

Data: 2010 gegužė

 

Kontaktai: m.pankauskas@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 3306x2338, 957 KB, png

 

 

 

Nemuno UBR požeminio vandens baseinų ir telkinių cheminė būklė

 

Nemuno UBR požeminio vandens baseinų ir telkinių cheminė būklė

Turinys: Nemuno UBR požeminio vandens baseinų ir telkinių cheminė būklė ______

 

Data: 2010 gegužė

 

Kontaktai: m.pankauskas@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 3306x2338, 993 KB, png

 

 

 

Nemuno UBR saugomų teritorijų ir Natura 2000 teritorijų monitoringo tinklas

 

Nemuno UBR saugomų teritorijų ir Natura 2000 teritorijų monitoringo tinklas

Turinys: Nemuno UBR saugomų teritorijų ir Natura 2000 teritorijų monitoringo tinklas

 

Data: 2010 gegužė

 

Kontaktai: m.pankauskas@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 3306x2338, 1,1 MB, png

 

 

 

Nacionalinių vandens turizmo trasų išdėstymas Nemuno UBR

 

Nacionalinių vandens turizmo trasų išdėstymas Nemuno UBR

Turinys: nacionalinių vandens turizmo trasų išdėstymas Nemuno UBR ____________ 

 

Data: 2010 gegužė

 

Kontaktai: m.pankauskas@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 3306x2338, 1,1 MB, png