Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Žmogaus veiklos poveikis > Rizikos vandens telkiniai

 

Rizikos vandens telkiniai

Rengiant 2010-2015 m. upių baseinų rajonų valdymo planus, buvo nustatyti rizikos vandens telkiniai. Rizikos vandens telkiniais vadinami tokie telkiniai, kuriems yra grėsmė dėl neigiamo žmogaus veiklos poveikio iki 2015 m. net ir pritaikius pagrindines priemones nepasiekti geros būklės. Gera būkle laikoma būklė, kai ekologinė ir cheminė vandens telkinio būklė pagal teisės aktuose nustatytus kriterijus vertinama gerai arba labai gerai. Vandens telkinių būklės vertinimo kriterijai yra patvirtinti aplinkos ministro įsakymu 2010 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-178 „Dėl paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 29-1363).

Siekiant nustatyti rizikos vandens telkinius ir priežastis dėl ko telkinių būklė yra nepatenkinama, buvo identifikuotos reikšmingos žmogaus veiklos apkrovos ir jų poveikis paviršiniams vandens telkiniams. 

Paviršiniai rizikos vandens telkiniai buvo išskirti dėl šių reikšmingų žmogaus veiklos apkrovų:
•    pasklidosios taršos (sukeltos žemės ūkio veiklos);
•    sutelktosios taršos (vandens taršos miestų bei pramonės objektų nuotekomis);
•    upių vagų ištiesinimo (priskirti ne urbanizuotomis teritorijomis tekantys vandens telkiniai);
•    hidroelektrinių.

Norėdami susipažinti su rizikos vandens telkiniais savivaldybėse, apsilankykite adresu  http://gis.gamta.lt/baseinuvaldymas/

 

Nemuno UBR rizikos vandens telkiniai

Rizikos grupei priskiriami priekrantės ir tarpiniai vandens telkiniai

 

Lielupės UBR rizikos vandens telkiniai

 

Ventos UBR rizikos vandens telkiniai

 

Dauguvos UBR rizikos vandens telkiniai