Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos

 

Naujienos

 

KOVO 22-OJI PASAULINĖ VANDENS DIENA. SAUGOKIME BALTIJOS JŪRĄ.


     Kasmet kovo 22 d. švenčiama Pasaulinė vandens diena. Šios dienos tikslas yra skatinti sąmoningą požiūrį į vandenį ir jo didžiulę svarbą kiekvienam iš mūsų, žinant, kad vanduo yra svarbiausias gamtos resursas. Ne išimtis yra vandens telkinys - jūra. Mūsų Baltijos jūra, kuri skalauja devynių pramoninių šalių krantus, taip pat į ją suteka ne mažiau užteršti upių vandenys. Ilgą laiką jūros apsauga nebuvo rūpintasi. Jos pačios hidrodinaminės sąvybės ir žmogaus veikla lėmė, kad Baltija šiandien - eutrofikuota, užteršta specifinėmis teršiančiomis medžiagomis. Dėl eutrofikacijos, kai kuriose Baltijos jūros zonose prie dugno trūksta deguonies, todėl atsirado teritorijų, kuriose yra mažai gyvūnų rūšių ir dugninių organizmų biomasės. Kitas pavojus - nevietinių invazinių rūšių (pavyzdžiui, vandens blusų ir šukuočių) atsiradimas: šios rūšys į jūrą patenka, pavyzdžiui, kartu su laivų balastiniu vandeniu ir konkuruoja su vietinėmis rūšimis, o kartais pakeičia visą ekosistemą. Taip pat pavojų kelia teršalai, kurie veikia žuvų, jūrų žinduolių ir jūrų paukščių augimą, dauginimąsi ir atsparumą ligoms bei sukrėtimams. Be to, Baltijos jūros biologinę įvairovę veikia  klimato kaita, dėl kurios, kaip manoma, mažėja Baltijos jūros vandens druskingumasir kyla temperatūra.

       Nedžiugina ir Antrojo pasaulinio karo „palikimas" - jūroje palaidotas cheminis ginklas - ir galimos grėsmės jūrinei aplinkai.

     Siekiant išvengti jauniausios jūros nykimo, Helsinkio konvencijos šalys 2007 m. parengė bendrą strateginį dokumentą - Baltijos jūros veiksmų planą, kuriame pagrindiniai tikslai ir skirti opiausioms Baltijos jūros aplinkosaugos problemoms spręsti. Baltijos jūros veiksmų planas padės įgyvendinti ir Jūrų strategijos pagrindų direktyvą 2008/56/EB, kurios pagrindinis tikslas - pasiekti ir (ar) išlaikyti gerą jūros aplinkos būklę iki 2020 metų. Svarbu paminėti ir 2010 m. pabaigoje Jungtinėse Tautose priimtą Lietuvos inicijuotą rezoliuciją dėl jūrose paskandinto cheminio ginklo amunicijos, kuria šalys ir tarptautinės organizacijos raginamos glaudžiau bendradarbiauti siekiant įvertinti jūrose paskandinto cheminio ginklo amunicijos keliamas grėsmes aplinkai.

     Kad ateityje mūsų jūra netaptų beverčiu vandens telkiniu ir neprarastų savo biologinės įvairovės, jos išsaugojimu, puoselėjimu privalome rūpintis mes visi. Klaidinga manyti, kad jūrą teršia tik gyvenantys šalia jos. Upėmis tarša pasiekia Baltiją iš tolimiausių baseino pakraščių, iš atmosferos nusėda teršalai, išleisti už tūkstančių kilometrų. Pradėdami nuo savęs, būdami aktyvūs ir neabejingi išsaugosime Baltiją sau ir ateities kartoms!

 

 

 

2017-08-18

Kvietimas dalyvauti žuvų įveisimo paslaugų viešojo pirkimo konkurse

 

2017-07-13

Holistinis Baltijos jūros ekosistemos būklės vertinimas

 

2017-06-29

Dėl prekybos laukiniais gyvūnais

 

2017-03-30

Informacija apie Kauno HE tvenkinyje žuvų neršto pradžią