Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Vandens valdymas upių baseinų rajonų principu > Upių baseinų rajonai (UBR) : Nemuno UBR , Lielupės UBR , Dauguvos UBR , Ventos UBR > Jūros pabaseinis

 

Jūros pabaseinis

 

     Jūros versmės yra Rietavo lygumoje, aukštupyje ji teka vakariniais Žemaičių aukštumos šlaitais, po to pasuka į Karšuvos žemumą, o pačiam žemupyje kerta Vilkyškių moreninį kalvagūbrį. Aukštupyje ir vidurupyje apie 80 % baseino paviršiaus dengia vidutinio sunkumo priemoliai, žemupio link padaugėja sunkių priemolių ir molių dengiamų plotų, 10 % baseino ploto užima smėlio salos. Baseino miškingumas yra apie 17 %, pelkėtumas – apie 5 %. Vidutinis baseino upių tinklo tankumas 1,19 km/km2, bet skirtingose baseino dalyse skiriasi: Šunijos baseine – net 1,68 km/km2, Aitros – tik 0,81 km/km2. Baseino ežeringumas itin mažas – tik 0,04 % (iš viso yra 20 ežerų, didesnių kaip 0,5 ha, o jų bendras plotas 1,75 km2). Tvenkiniai užima daug didesnų plotą – apie 16 km2.

     Vidutinis Jūros baseino metinis nuotėkio hidromodulis yra 9,6 l/s iš km2, vandeningiausias yra Jūros aukštupys (13,8 l/s iš km2), mažiausias vandeningumas yra Jūros intako Šešuvio baseine (8,2 l/s iš km2). Vidutinis debitas Jūros žiotyse – apie 38 m3/s.

 

Jūros pabaseinis

 

Jūros pabaseinio pagrindinių upių ilgiai ir baseinų plotai:

Upė

Vyresnė upė

Ilgis, km

Baseino plotas, km2

Jūra

Nemunas

171,8

3994,4

Šešuvis

Jūra

114,9

1915,7

Aitra

Jūra

33,7

220,0

Lokysta

Jūra

45,7

173,4

Akmena

Jūra

70,8

402,0

Šunija

Jūra

35,1

158,6

Ežeruona

Jūra

36,8

186,5

Upė

Šešuvis

40,2

134,7

Ančia

Šešuvis

66,4

278,6

Šaltuona

Šešuvis

73,2

570,1

Agluona

Šešuvis

31,1

121,1

Bebirva

Šaltuona

34,2

140,7