Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Žmogaus veiklos poveikis > Sutelktoji tarša

 

Sutelktoji tarša

Nuotekų išleidimas

 

 Nr.  Metai  Nuotekų išleidimo duomenys
1. 2002

Parsisiųsti

2. 2003 Parsisiųsti
3. 2004 Parsisiųsti
4. 2005 Parsisiųsti
5. 2006 Parsisiųsti
6. 2007 Parsisiųsti
7. 2008 Parsisiųsti
8. 2009 Parsisiųsti
9. 2010 Parsisiųsti
10. 2011 Parsisiųsti
11. 2012 Parsisiųsti
12. 2013

Parsisiųsti

13. 2014 Parsisiųsti

14.

2015 Parsisiųsti
15. 2016 Parsisiųsti

 

 

Teršiančių medžiagų išleidimas

 

 Nr.  Metai  Teršiančių medžiagų išleidimo duomenys
1. 2002 Parsisiųsti
2. 2003 Parsisiųsti
3. 2004

Parsisiųsti

4. 2005 Parsisiųsti
5. 2006 Parsisiųsti
6. 2007 Parsisiųsti
7. 2008 Parsisiųsti
8. 2009 Parsisiųsti
9. 2010 Parsisiųsti
10. 2011 Parsisiųsti
11. 2012 Parsisiųsti
12 2013 Parsisiųsti
13. 2014 Parsisiųsti
14. 2015 Parsisiųsti
15. 2016 Parsisiųsti

 

 

Miestų nuotekų išleidžiamų į aplinką kokybė

 

 Nr.  Metai  Miestų nuotekų išleidžiamų į aplinką kokybė
1. 2002

 Parsisiųsti

 Miestų nuotekų valymo įrenginių išvalymo rodiklių atitikimas nuotekų užterštumo normoms 2002 m. (schema)

2. 2003  Parsisiųsti
 Miestų nuotekų valymo įrenginių išvalymo rodiklių atitikimas nuotekų užterštumo normoms 2003 m. (schema)
3. 2004

 Parsisiųsti

 Miestų nuotekų valymo įrenginių išvalymo rodiklių atitikimas nuotekų užterštumo normoms 2004 m. (schema)

4. 2005  Parsisiųsti
5. 2006  Parsisiųsti
6. 2007  Parsisiųsti
7. 2008  Parsisiųsti
8. 2009  Parsisiųsti
9. 2010  Parsisiųsti
10. 2011  Parsisiųsti
11. 2012  Parsisiųsti
12. 2013  Parsisiųsti
13. 2015  Parsisiųsti
14. 2016  Parsisiųsti

 

 

Nuotekų ir nuotekų dumblo tvarkymas

 

Šioje apžvalgoje visuomenei pateikiama informacija apie miestų nuotekų išleidimą ir nuotekų dumblo šalinimą Lietuvoje, įgyvendinant Tarybos direktyvą 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo. Pradžioje informuojama apie Lietuvos įsipareigojimus miestų nuotekų valymui pagal stojimo į Europos sąjungą sutartį. Toliau apžvelgiama šalies nuotekų surinkimo sistemų būklė bei nurodoma gyventojų, besinaudojančių bendra nuotekų sistema, procentinė dalis. Pateikiami faktai apie miestų nuotekų valymo pasikeitimus, lyginant su ankstesniais metais; analizuojama kur situacija pagerėjo, o kur nepakito ir kokių priemonių imamasi išleidžiamų nuotekų kokybei gerinti. Pateikiama informacija apie susidariusio nuotekų dumblo kiekius, jo panaudojimo galimybes bei šalinimo būdus. Taip pat galima rasti vandentvarkos sektoriaus investicinių projektų sąrašą, investicijas, gautą bei ateityje numatomą paramos dydį. Skyrelyje „Trumpai“ papunkčiui išdėstyti pagrindiniai ataskaitos aspektai.

 

Daugiau informacijos: