Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Potvynių rizikos valdymas > Parengtas potvynių rizikos valdymo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitos projektas

 

Parengtas potvynių rizikos valdymo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitos projektas

Informuojame, kad jau parengti Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų potvynių rizikos valdymo plano ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitų projektai, kviečiame susipažinti, teikti pasiūlymus ir dalyvauti viešame susirinkime.

 

Plano projekte pateikiama informacija apie:

- potvynių rizikos valdymo tikslus;

- esamų priemonių apsaugai nuo potvynių įvertinimą;

- galiojančio šios srities teisinio reguliavimo įvertinimą;

- pasiūlymus dėl priemonių ir veiksmų potvynių pavojui mažinti (apsauginių pylimų statyba, esamų pylimų aukštinimas, upės baseino miškingumo didinimas, veikos užliejamose teritorijose teisinio reguliavimo tikslinimas, potvynių prognozavimas, išankstinis perspėjimas, visuomenės informavimas bei mokymai ir pan.).

 

Plano rengimo organizatorius – Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 706 62 008, faks. (8) 706 62 000, el. p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt), SPAV konsultantas – Aplinkos apsaugos politikos centras (A. Juozapavičiaus g. 6/2 (D), LT-09310 Vilnius, tel. (8 5) 272 71 52, faks. (8 5) 272 89 61, el. p. aapc@aapc.lt, http://aapc.lt).

 

Su plano ir SPAV ataskaitos projektais galima susipažinti plano rengimo organizatoriaus arba SPAV konsultanto būstinėse arba internete:

 

PLANO PROJEKTAS;

SPAV ATASKAITOS PROJEKTAS;

SPAV ATASKAITOS PROJEKTO PRIEDAS – PRIEMONIŲ SCHEMOS.

 

Pasiūlymus galima teikti plano rengimo organizatoriui ir SPAV konsultantui (raštu, aukščiau nurodytais adresais) iki viešo susirinkimo ir jo metu. Viešas susirinkimas, skirtas supažindinimui su plano ir SPAV ataskaitos projektais, įvyks 2015 m. gegužės 12 d., 10 val. A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, 4 aukšto salėje. Apie dalyvavimą prašome informuoti el. p. gediminas.dudenas@aaa.am.lt.