Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Valstybinis Baltijos jūros, tarpinių vandenų, upių, ežerų, tvenkinių monitoringas > Ichtiofaunos tyrimai Lietuvoje

 

Ichtiofaunos tyrimai Lietuvoje

2011-2013 m. Ichtiofaunos tyrimus Lietuvoje Aplinkos apsaugos agentūra vykdė įgyvendinant projektą „Natūralių vandens telkinių ir retųjų praeivių žuvų populiacijų būklės nustatymui skirti tyrimai“. Projektas buvo finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo bei Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, pagal 2007-2013 m. Europos Sąjungos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas ir pritaikymas turizmo plėtrai“ VP3-1.4-AM-02-V priemonę „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga“. Projekto metu buvo parengtos 3 ataskaitos apie 2011-2013 m. atliktus ichtiofaunos tyrimus.

 

Tyrimų analizių santraukos

 

 

Metai  Ataskaitos
2015 Ichtiofaunos tyrimai Lietuvos upėse ir ežeruose
2014 Ichtiofaunos tyrimai Lietuvos upėse ir ežeruose
2013 Ichtiofaunos tyrimai Lietuvos upėse ir ežeruose
2012 Ichtiofaunos tyrimai Lietuvos upėse ir ežeruose, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje
2011 Ichtiofaunos tyrimai Lietuvos upėse ir ežeruose
2010 Rytų Lietuvos upėse ir ežeruose, Vakarų Lietuvos upėse ir ežeruose,
2009 Rytų Lietuvos upėse ir ežeruose, Vakarų Lietuvos upėse ir ežeruose, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje
2008 Rytų Lietuvos upėse ir ežeruose, Vakarų Lietuvos upėse ir ežeruose, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje
2007 Vakarų Lietuvos upėse ir ežeruose, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje, Lietuvos upėse ir ežeruose, žuvų rodiklių ežerų ekologinei būklei vertinti parinkimas
2006 Rytų Lietuvos upėse ir ežeruose, Vakarų Lietuvos upėse ir ežeruose
2005 Rytų Lietuvos upėse, Vakarų Lietuvos upėse