Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Ekspedicija į Baltijos jūrą > Pradedamas Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų potvynių rizikos valdymo plano strateginių pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV).

 

Pradedamas Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų potvynių rizikos valdymo plano strateginių pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV).

Plano rengimo organizatorius (atsakinga institucija) – Aplinkos apsaugos agentūra prie LR aplinkos ministerijos (Upių baseinų valdymo skyrius), A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 706 62 008, faks. (8) 706 62 000, el. p. aaa@aaa.am.lt, adresas Internete: http://gamta.lt; SPAV konsultantas – Aplinkos apsaugos politikos centras (A. Juozapavičiaus g. 6/2 (D), LT-09310 Vilnius, tel. (8 5) 272 71 52, faks. (8 5) 272 89 61, el. paštas: aapc@aapc.lt, adresas Internete: http://aapc.lt).

 

Rengiamas Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų potvynių rizikos valdymo planas. Pagrindinis rengiamo plano tikslas – sukurti efektyvią potvynių rizikos vertinimo ir valdymo sistemą Lietuvoje, kuri leistu sumažinti neigiamas potvynių pasekmes žmonių sveikatai, aplinkai, kultūros paveldui ir ekonominei veiklai. Planas rengiamas, įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/60/EB 2007 m. spalio 23 d. dėl potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo reikalavimus Lietuvoje. Plano rengimo pradžia – 2014 m. IV ketvirtis.

 

Pasiūlymus dėl SPAV visuomenė gali teikti Plano rengimo organizatoriui ir (arba) SPAV konsultantui (raštu, aukščiau nurodytais adresais), per visą strateginio pasekmių aplinkai vertinimo laikotarpį, iki viešo susirinkimo ir jo metu (apie šio susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai).