Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Vandens valdymas upių baseinų rajonų principu > 2022-2027 m. upių baseinų rajonų valdymo planų ir priemonių programų projektai

 

2022-2027 m. upių baseinų rajonų valdymo planų ir priemonių programų projektai

Parengti 2022-2027 m. periodo Dauguvos, Lielupės, Nemuno ir Ventos upių baseinų rajonų (toliau - UBR) valdymo planų ir priemonių programų pagal Vandens įstatymo ir ES Direktyvos 2000/60/EB reikalavimus projektai. Šioje rubrikoje talpinami UBR valdymo planų ir priemonių programų projektai, jų pagrindžiamoji medžiaga bei svarbiausia ir naudingiausia suvestinė informacija iš šių dokumentų (žemėlapiai, lentelės ir kt.).

 

Kviečiame teikti pastabas dėl nustatytų vandensaugos problemų bei pasiūlytų priemonių vandens telkinių ekologinei būklei pagerinti. Pastabas prašome siųsti Aplinkos apsaugos agenūrai ir Aplinkos ministerijai, o dėl požeminio vandens klausimų - Lietuvos geologijos tarnybai.

 

Upių baseinų rajonų valdymo planai (projektai)

Dauguvos upių baseinų rajono valdymo planas

Lielupės upių baseinų rajono valdymo planas

Nemuno upių baseinų rajono valdymo planas

Ventos upių baseinų rajono valdymo planas

 

Upių baseinų rajonų priemonių programos (projektai)

Dauguvos upių baseinų rajono priemonių programa

Lielupės upių baseinų rajono priemonių programa

Nemuno upių baseinų rajono priemonių programa

Ventos upių baseinų rajono priemonių programa

 

Pagrindžiamoji medžiaga UBR valdymo planams

Pagrindinės vandensaugos problemos

Klimato kaitos poveikio vandens telkiniams Lietuvoje apžvalga

Vandens paėmimo poveikio paviršiniams vandens telkiniams vertinimas

Ežerų ir tvenkinių rizikos nepasiekti geros būklės vertinimas

Siūlomos priemones ežerų ir tvenkinių ekologinei būklei pagerinti

Kliūtys upių vientisumui ir priemonės jam pagerinti

Žemės ūkio vandens taršos mažinimo priemonių galimybių įvertinimas

 

Interaktyvūs žemėlapiai

Upių, ežerų, tvenkinių, priekrantės ir tarpinių rizikos vandens telkinių žemėlapis

Reikšmingų upių sutelktosios taršos šaltinių žemėlapis

Reikšmingų ežerų sutelktosios taršos šaltinių žemėlapis

Ištiesinimo reikšmingai paveiktų upių žemėlapis

Žuvų migracijos kliūčių žemėlapis

Hidroelektrinių ir jų poveikio upėms žemėlapis

Paviršinio vandens paėmėjų iš vandens telkinių 2014-2019 m. žemėlapis

Vandens telkinių saugomose teritorijose žemėlapis

Reikalingi vandens telkinių taršos sumažinimai

Sutelktosios taršos šaltinių koncentracijos ir apkrovos reikalingos vandensaugos tikslų pasiekimui

 

Interaktyvios lentelės

Upių, ežerų, tvenkinių, priekrantės ir tarpinių vandens telkinių sąrašas

Žuvų migracijos kliūčių sąrašas

Hidroelektrinių sąrašas ir jų poveikis upėms

Paviršinio vandens paėmėjai iš vandens telkinių ir jų paimamas vidutinis vandens kiekis 2014-2019 m.

Informacija apie į saugomas teritorijas patenkančius vandens telkinius

Vandensaugos tikslai upių kategorijos vandens telkiniams

Vandensaugos tikslai ežerų kategorijos vandens telkiniams

Bendrai nacionaliniu mastu siūlomos vandens telkinių ekologinės būklės gerinimo priemonės

Konkretiems vandens telkiniams siūlomos ekologinės būklės gerinimo priemonės

Siūlomos upių vientisumo atstatymo priemonės

 

Informacija atskiroms teritorijoms

Probleminiai ežerai ir tvenkiniai Elektrėnų savivaldybėje

Probleminiai ežerai ir tvenkiniai Tauragės rajono savivaldybėje